Çerçeveleme Kuramı Perspektifinden Uluslararası Basının Türk Ekonomisine Yaklaşımı: Al Jazeera ve BBC Örneği

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 43-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Al Jazeera ve BBC’de Türkiye ekonomisini ve döviz kurlarındaki hareketliliği doğrudan konu edinen haberleri çerçeveleme kuramı perspektifinden incelemektedir. Araştırmanın uygulama kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. Çerçeveleme araştırmalarında sık kullanılan haber sayıları, başlık türleri, görseller, uzman görüşü kullanımı ve haber retoriği konuları betimsel analiz yöntemiyle birinci kısımda ele alınmıştır. İkinci aşamada ise bir bütün olarak haberlerde yer alan çerçeveler ve temalar içerik analizi yöntemiyle kodlanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre her iki kurumun haberlerinde çerçevelemeye başvurulduğu görülmektedir. Al Jazeera’de yer alan haberler Türk ekonomisini ve döviz kurlarındaki hareketliliği soft bir iyimserlikle karşılamaktadır. Ekonomik krizin olumsuz yanlarına haberlerde yer vermeyerek göz ardı etme yöntemiyle haberler çerçevelenmektedir. BBC’deki haberler ise eleştirel bir tavırla konuyu sunarak hükümet yetkililerini ekonomik krizin sorumlusu olarak ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda haberlerde ‘sorumluluk’ ve ‘yoksulluk’ çerçeveleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, the news about Turkish economy and the fluctuations of exchange rates in Al Jazeera and the BBC, are analyzed from the perspective of framing theory. The research consists of two parts. The number of news, headline types, photos, use of expert opinion and news rhetoric which are frequently used in framing studies, are discussed in the first part with the descriptive analysis method. In the second part, the frames and themes in the news were analyzed by coding with the content analysis method. According to the findings, it is seen that framing is used in the news of both news sites. Al Jazeera news interprets the Turkish economy and the fluctuations of exchange rates optimistically. In Al Jazeera, the news is framed by ignoring the negative effects of the economic crisis. BBC news presents the issue in a critical way and puts the responsibility of the economic crisis on the government. As a result, 'responsibility' and 'poverty' frames were identified in the news.

Keywords