Küreselleşmenin Tarihsel Süreç ile Değişimi ve Kurumlar Tarafından Kullanımı

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 58-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimlerin önemli tartışma konularında bir tanesi olan küreselleşme, günümüzde yaşanılan yeni teknolojik gelişmelerle ve gerçekleşen hızlı toplumsal değişmelerle birlikte küresel düşün küresel hareket et mantığından çıkarak yerel düşün küresel hareket mantığı gibi farklı bir yola girmiştir. Artık günümüzde toplumun algısında ortaya çıkan ve ürün ile hizmetlerde kendinden bir şeyler görme arzusu olarak tüketicilere yansıyan etkenler ile birlikte insanlar yabancı bir ürün ya da metaya karşı tepki göstermeye başlamıştır. Üretilen ürünlerde kendi bölgelerinden, kendi coğrafyalarından veya kendi kültürlerinden bir şeyler görmek ister hale gelmişlerdir.

Toplumlardaki bu değişimden hareketle günümüzün küresel oluşumları her bölgede standart şekilde üretim yapmak yerine bölge ve toplum değerlerine göre üretim yapmaya başlamıştır. Böylelikle, üreticiler üretim yaptıkları alanda bir nevi yerelleşmeye başlamışlar ya da küyerelleşme diye adlandırılan sürece katılmışlardır. Böylelikle hem hizmet verdiği toplumun saygısını kazanmakta hem de ait olduğu kültürü yaymaktadırlar. Artık günümüzün büyük oluşumları yerel hareketleri ve hisleri stratejilerinde göz önünde bulundurmaya özen gösterip bu çerçevede faaliyetlerini yürütmektedirler. Aksi takdirde, pazarda gerileyebilmekte veya tüketici tarafından tercih edilmeme riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada küreselleşmenin ne olduğu literatürde incelenmiş akabinde tarihsel süreçle birlikte küyerelleşmeye nasıl dönüştüğü ve kurumlar tarafından nasıl kullanıldığı irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Globalization, an adopted by all of the social sciences, with a new living goal and global goals to navigate on a global global scale, review. Nowadays, people have started to react against a foreign product or commodity with the factors that appear in the perception of the society and reflect on the consumers as a desire to see something of themselves in products and services. They have come to want to see something from their own region, their geography or their own culture in the products produced.

Based on this change in societies, today's global formations have started to produce according to the values ​​of the region and society instead of producing in a standard way in every region. Thus, the producers have started to localize in a way in the area where they produce, or they have participated in the process called glocalization by making the local product global. Today's major organizations take care to consider local movements and feelings in their strategies and carry out their activities within this framework. Otherwise, they may regress in the market or face the risk of not being preferred by the consumer. In this study, what globalization is has been examined in the literature, and then how it has transformed into glocalization with the historical process and how it has been used by institutions has been examined.

Keywords