Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli Bağlaminda 2021 Gazze Saldırısının Medyada Temsili: BBC, CNN International, The Times of Israel, The Jerusalem Post ve Al Jazeera Örneği

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 20-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Bu çalışma içerisinde 2021 yılında Gazze’de meydana gelen İsrail – Filistin 
saldırılarının İsrail basınında ve batı bloğu ile batı bloğuna alternatif bir haber 
sitesi olarak seçilen Aljazeera haber sitesinde, yaşanan olayların nasıl bir 
yaklaşımla haber yapıldığı analiz edilmektedir. BCC, CNN, The Times of Israel, 
The Jerusalem Post ve Aljazeera haber sitelerinin saldırıların başlamasından 
itibaren ilk 7 günlük süreçte konuyla ilgili haberleri araştırma kapsamında 
incelenmektedir. Bu doğrultuda küresel medyanın, İsrail basının ve Aljazeera 
haber sitesinin konuya nasıl yaklaştığı, haber sunumunda nasıl farklılaştığı ve 
propaganda süzgeçleri doğrultusunda nasıl haber içeriği oluşturdukları 
sorularına yanıt aranmaya çalışılmaktadır. Söz konusu haberlerde fotoğraf ve 
video kullanımı, ham bilginin elde edilmesinde hangi kaynaktan yararlanıldığı, 
haber içeriklerinin hangi ana konulara dağılım gösterdiği içerik analizi 
yöntemiyle analiz edilmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında incelenen haberler 
Herman ve Chomsky’nin propaganda modeli süzgeci doğrultusunda incelemeye 
tabi tutulmaktadır. Analiz sonucunda incelenen haberlerin sunumunda kaynak
gösterimi, görsel kullanımı, haberin kategorileşmesi ve konu dağılımları 
arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra küresel 
medyanın yaşanan saldırıların haberleştirmesinde daha duyarlı olunması ve 
küresel alanda daha fazla eşitlikçi bir yaklaşıma sahip olması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

In this study, it is analyzed how the events of the Israeli-Palestinian attacks that 
took place in Gaza in 2021 were reported in the Israeli press and on the Aljazeera 
news site, which was chosen as an alternative news site to the western bloc and
the western bloc. BCC, CNN, The Times of Israel, The Jerusalem Post and 
Aljazeera news sites are analyzed within the scope of the research in the first 7 
days of the attacks. In this direction, it is tried to find answers to the questions of 
how the global media, Israeli press and Aljazeera news site approach the subject, 
how they differ in their news presentation and how they create news content in 
line with propaganda filters. The use of photographs and videos in the news in 
question, which source is used to obtain raw information, and which main topics 
the news contents are distributed are analyzed by content analysis method. In 
addition, the news analyzed within the scope of the research are subjected to 
analysis in line with the propaganda model filter of Herman and Chomsky. As a 
result of the analysis, it has been determined that there are differences in the 
presentation of the examined news, the source display, the use of visuals, the 
categorization of the news and the distribution of topics. In addition to these, it 
was concluded that the global media should be more sensitive in reporting the 
attacks and have a more egalitarian approach in the global arena. 

Keywords