Akıllı Makineler Dağınık Zihinler Teknopolis

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 94-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknopolis, Arslantunalı’nın kendisinin de belirttiği üzere teknoloji hakkında hemen hemen her şeye değiniyor. Bunu yaparken de teknolojinin kökenlerini en ilkel toplumlara, dahası ilk insana kadar dayandırıyor. Şüphesiz bunu yapmak sosyolojik bir arka plan gerektirmektedir. Ayrıca teknoloji konusunda derin bilgi birikiminin gerekliliğinin de altını çizmekte fayda var. Arslantunalı’nın Bilgiyasar Mühendisliği ve Sosyoloji eğitiminin dergicilik ile birleşmesi bu birikimi zenginleştirmiştir. İşte tüm bunların bir araya gelmesi ile böyle bir yapıt ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca Arslantunalı’ya teknoloji hakkında her şeyi konuşabileceği bir bilgi birikimi ve tecrübe eşlik ediyor. Esasen konuyu bu şekilde ele alışı tarihsel bağlamda zihin açıcı bir etkiye sahip ancak Walter Benjamin’in fragmanlar halinde ele aldığı Pasajlar'ı da anımsatmıyor değil. Arslantunalı’nın yaptığı bir nevi Benjamin’in kültür hakkında yaptığı ile aynı şey. Tek fark Arslantunalı’nın konusunun dijital kültüre odaklanması. Ayrıca parçalı gibi görünen anlatım özünde birbirini tamamlayıcı bir biçimde ilerlemektedir. Kitabın hacmi de göz önünde bulundurulduğunda parçalı anlatım okuyucu tarafından sıkıcı bulunabilir. Teknoloji ve insana dair pek çok şeyin bulunabileceği bu kitap, derdi teknoloji ve onun toplumsal dönüşümü olanlar için bir çırpıda zevkle okunacak bir kitap. Bu yüzden kitap içerisindeki konu dışına çıkışlar anlatımı zevkli kılıyor.

Keywords

Abstract

Keywords